Průběh vyšetření

  • Pro první objednání k nám je nutné doporučení praktického lékaře
  • Vždy se objednejte telefonicky nebo osobně a vyhraďte si dostatek času Bez předchozího objednání můžeme přijmout pouze vážná zhoršení průduškového astmatu, život ohrožující alergické reakce nebo těhotné pacientky s astmatem. Čas ošetření, na který jste objednáni, se snažíme dodržet, je ale pouze orientační. Konečné pořadí pacientů určuje sestra nebo lékař. Přibližná doba prvního vyšetření je 60 minut, v případě kontroly 15- 20 min.
  • Před vstupním vyšetřením přerušte užívání některých protialergických léků. Pokud užíváte protialergické úlevové léky, tzv. antihistaminika, je vhodné je vysadit, a to s předstihem (nejlépe 7 dní) před prvním vyšetřením nebo kontrolním vyšetřením, na kterém mají být provedeny diagnostické testy (kožní). Antihistaminika totiž výrazně zkreslují výsledky těchto testů. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám sdělíme podrobnější informace.

           Nezletilý pacient musí k vyšetření přijít v doprovodu zákonných zástupců.

 

Vyšetřovací metody

Prick testy – diagnostické testy na kůži
Jsou základem alergologického vyšetření a doplňkem k podrobné anamnéze (pohovoru).

Testy jsou prakticky bezbolestné a zcela bezpečné. Na očištěnou kůži předloktí se nanáší kapky s extraktem různých alergenů (např. roztočů, plísní, kočky, psa, různých pylů), pak se kůže pod každou kapkou alergenu (jemně krouživým pohybem umělohmotným kopíčkem s hrotem 1 mm) naruší a tím se do ní dostane testovaný alergen. Reakce se odečítá za 15–20 minut. Měří se velikost zarudnutí a pupenu. U pacientů do 3 let většinou nejsou prováděny vzhledem k nespolupráci.

IgE testy – diagnostické krevní testy
Pacientovi je odebrána krev a ta je zaslána do laboratoře, ve které se vyhodnocuje hladina protilátek (imunoglobulinů E) proti různým alergenům. Tímto testem lze prokázat přecitlivělost pacienta na mnoho různých alergenů, a to včetně těch, které se kožními testy z různých důvodů diagnostikují obtížně nebo nepřesně (např. některé potraviny, hmyz).

Spirometrie – funkční vyšetření plic
Tato diagnostická metoda informuje o tom, jak plíce plní své základní funkce. V alergologii se používá zejména k diagnostice kašle a dušnosti. Vyšetření se provádí ve stoje, ve vzpřímené poloze. Pacient dostane do úst náustek, který se vkládá mezi zuby a je držen rty. Na nos dostane klip, aby dýchal pouze ústy. Pacient zpočátku volně dýchá a postupně je zdravotníkem vyzýván k různým dechovým manévrům (opakovaný prudký nádech a následně výdech). Výsledky dýchání a dechových manévrů jsou počítačem zaznamenány do grafu a informují lékaře o objemu a průtoku dýchaného vzduchu.

Pulzní oxymetrie
Tato diagnostická metoda slouží ke zjištění úrovně nasycení krve kyslíkem. K měření se používá malý přístroj s displejem. Pacientovi je na špičku prstu nasazen snímač, který do těla vysílá červené nebo infračervené světlo. Jelikož okysličený hemoglobin (krevní barvivo přenášející kyslík) pohlcuje světlo jiným způsobem než ten neokysličený, přístroj pozná rozdíl.

Bronchodilatační testy
Těmito testy se zjišťuje schopnost průdušek vrátit se po stažení do své původní polohy potřebné pro správné dýchání. Stažení průdušek a snížení jejich průchodnosti může být způsobeno stahem dýchacích svalů, zánětem, otokem, zvýšenou tvorbou hlenu nebo vazivovou přestavbou. Díky těmto testům může lékař rozlišit, zda je pacient postižen průduškovým astmatem, nebo obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Pomáhají také při výběru vhodného léku uvolňujícího sevření průdušek. Testy se provádějí tak, že mezi dvě spirometrická vyšetření se vloží jedna inhalace speciálního léku (nejčastěji salbutamol nebo ipratropium) a po určitém čase se měří reakce dýchacích cest.

FeNO – stanovení vydechovaného oxidu dusnatého
Přítomnost vyšší koncentrace oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu ukazuje, že je v dýchacích cestách přítomen zánět. Test FeNO se provádí přístrojem NIOX, a to v případě dušnosti a kašle, zejména při podezření na astma. Používá se často také jako způsob kontroly úspěšnosti probíhající léčby astmatu. Pacient po předchozím nádechu vydechuje 6-10 sekund do přístroje s určitou silou a rychlostí, kterou vidí na obrazovce díky animačním programům, poté se do dvou minut na displeji objeví naměřená hodnota NO ve vydechnutém vzduchu.

Imunologické vyšetření
Spočívá v odběru anamnézy – pohovoru lékaře s pacientem. Následuje klinické vyšetření a odběr krve. Výsledky jsou zpravidla k dispozici za 2–3 týdny.