Pro pacienty

 

Prosím dodržujte předepsanou ochranu dýchacích cest.

Po příchodu do čekárny si umyjte ruce mýdlem, pak použijte dezinfekci.


Pacienti, kteří potřebují předepsat léky, mohou využít telefonické nebo e-mailového spojení, žádost o předepsání léků, doplňte o uvedení aktuálního zdravotního stavu, pojišťovny a telefonního čísla.